MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zabezpečiť vašu tureckú licenciu MMSI / rádia pri podávaní žiadosti o registráciu vlajky Turecka. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Pre našich klientov vieme zabezpečiť tureckú rádiovú licenciu MMSI. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Kópia pasu/ID
  • Kópia licencie rádia alebo licencie stanice
  • Kópia registrácie tureckej lode

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení